Historie oddílu CHOTĚBOŘ

 

   Oddíl MSK v Chotěboři byl založen v první polovině roku 1992 Radkem Klabenešem a Martinem Dusíkem. Cvičili jsme v tělocvičně Obchodní akademie v Chotěboři, kde působíme dodnes. V září roku 1994 převzali vedení oddílu Pavel Sokol a Radek Nedbal.

    

   Odchovaný žák v Chotěboři Miloslav Motl odchází do Prahy a zakládá nový oddíl v říjnu 2001. Chotěbořští vedoucí skládají zkoušku na I.Dan 7.10.2002 na semináři Adria v Chorvatsku a udělený stupeň jim předává Prof. Dr. Rudolf Jakhel, VIII.Dan.

   V září 2005 pomáhá zakládat Pavel Sokol oddíl v Havlíčkově Brodě, kde se stávají vedoucími Luboš Chlubný a Jan Radil.

   O rok později v září 2006 zakládá Pavel Sokol oddíl v obci Skuhrov, který je svěřen pod vedení Radka Šedého.

   7.10.2006 skládá Pavel Sokol zkoušku na II.Dan a jeho žáku Miloslavu Motlovi je udělen I.Dan Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem, IX.Dan.

   Dalším žákem Pavla Sokola s I.Danem se stává 7.10.2008 Pavel Halama.

   Kromě stávající základny jsme založili v lednu 2006 přípravku, kde se nesoustředíme jen na špičkové bojovníky, ale i na nastupující generaci (6-12let), která je pod přímým vedením Radka Nedbala a Radka Klabeneše.

 

   Význačnou událostí pro náš oddíl byla promoce 7.10.2010 "Mistrů bojových umění Moderního sportovního karate".

Zleva: Pavel Halama, Vít Novotný, Lucia Motlová, Miloslav Motl, Radek Nedbal, Pavel Sokol

   I.Dan obdrželi Lucia Motlová, Vít Novotný, II.Dan Miloslav Motl, Radek Nedbal a III.Dan Pavel Sokol. Pro náš oddíl a oddíly našich odchovanců to byl největší úspěch v dosažení mistrovských stupňů.

 

 

 

   Pokračovateli MSKAI školy v Chotěboři jsou dva noví mistři bojového umění v našem oddíle od 7.10.2012 Miroslav Pilař, I.Dan a David Hons, I.Dan.

Zleva: Alena Bajerová, Adam Knajbl, David Hons, Prof. Dr. Rudolf Jakhel, Miroslav Pilař, Josef Král.

 

 

 

   Dalším odchovancem chotěbořského karate, pokračovatelem školy MSK a zakladatelem oddílu ve Znojmě (oddíl založil v květnu 2013) je Jan Radil. Podařilo se mu vytvořit dobré zázemí a kolektiv.

 

 

 

   Promoce mistrů M.S.K.A.I. 7.10.2014 přinesly očekávané ovoce za několik let práce. Členům našeho oddílu a našim odchovancům byly uděleny vyšší mistrovské stupně: Pavel Sokol, IV.Dan, Miloslav Motl, III.Dan, Lucia Motlová, II.Dan, Pavel Halama, II.Dan a Radek Klabeneš, I.Dan.

 

Zleva: Pavel Sokol, Miloslav Motl, Lucia Motlová, Radek Klabeneš, Miroslav Pilař, David Hons, Pavel Halama.

 

 

 

   Jan Radil, I.Dan, je dalším mistrovským odchovancem chotěbořského oddílu. Je to výroční desátý mistr bojového umění, začínající své bojové kroky v našem oddíle. Promoce mistrů proběhla na ostrově Lošinj 7.10.2016.

Zleva: Pavel Sokol, IV.Dan, Jan Radil, I.Dan.